ورود به سايت دانشگاه علامه اميني بهنمير

اعلام نمرات دانشگاه علامه اميني بهنمير


منتخبی از عکس های پردیس دانشگاهی موسسه علامه اميني شهر بهنمير

منتخبی از عکس های پردیس دانشگاهی موسسه علامه اميني شهر بهنمير

منتخبی از عکس های پردیس دانشگاهی موسسه علامه اميني شهر بهنميرورود به سايت دانشگاه علامه اميني بهنمير

اعلام نمرات دانشگاه علامه اميني بهنميرمنتخبی از عکس های پردیس دانشگاهی موسسه علامه اميني شهر بهنمير


منتخبی از عکس های پردیس دانشگاهی موسسه علامه اميني شهر بهنمير

منتخبی از عکس های پردیس دانشگاهی موسسه علامه اميني شهر بهنمير

سر در ورودي دانشگاه علامه اميني شهر بهنمير

ughli hldkd fikldv

+ نوشته شده توسط بهنمير در سه شنبه سی و یکم خرداد ۱۳۹۰ و ساعت 9:49 |